Úvod

Vítame Vás na našom elektronickom Prekladovom slovníku slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre odbornú terminológiu.

Slovník je určený pre tých, ktorí si potrebujú overiť odborné posunky, alebo osvojiť si nové odborné posunky z rôznych odborných tematických oblastí, pri ktorých študujú nepočujúci študenti – používatelia slovenského posunkového jazyka.

Odborné posunky si môžete vyhľadať podľa dvoch možností:

  • zadať hľadané slovo (heslo),
  • zvoliť príslušnú tematickú oblasť.

Pokiaľ by ste v tomto slovníku nenašli odborné slovo (heslo) a k nemu odborný posunkový ekvivalent a chceli by ste ho vedieť, prípadne si ho osvojiť, prosím, obráťte sa na editora slovníka Romana Vojtechovského (roman.vojtechovsky(a)truni.sk).

Dúfame, že Prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre odbornú terminológiu bude pre Vás dobrým pomocníkom k zdokonaľovaniu sa v posunkovej komunikácii s používateľmi slovenského posunkového jazyka.

© 2017-2021 Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK