Archív

deflácia

Oblasť: sociálna práca, ekonómia Význam: Ekonomický stav, pri ktorom dochádza k poklesu cenovej hladiny (úrovne) a zvýšeniu kúpnej sily (schopnosti). Za tie isté peniaze môžeme kúpiť viac ako sme mohli kúpiť v minulosti. Deflácia je opakom inflácie. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012.… Čítať viac »

devalvácia

Oblasť: sociálna práca, ekonómia Význam: Zníženie hodnoty meny (euro, dolár, koruna a pod.) v pomere k zlatu alebo v pomere k menám iných štátov. Ide o „znehodnotenie meny“. Opakom devalvácie je revalvácia. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-89245-28-4.

inflácia

Oblasť: sociálna práca, ekonómia Význam: Ekonomický stav, pri ktorom dochádza k rastu cenovej hladiny (úrovne) a zníženiu kúpnej sily (schopnosti). Za tie isté peniaze môžeme kúpiť menej ako sme mohli kúpiť v minulosti. Inflácia je opakom deflácie. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012.… Čítať viac »

revalvácia

Oblasť: sociálna práca, ekonómia Význam: Je zvýšenie hodnoty meny (napr. euro, dolár, koruna) v pomere k zlatu alebo v pomere k menám iných štátov. Ide o „zhodnotenie meny“. Opakom revalvácie je devalvácia. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-89245-28-4.