Archív

agresia

Oblasť: sociálna práca Význam: Agresia je každé fyzické alebo psychologické správanie, ktoré je úmyselné s cieľom ublížiť inej, ďalšej osobe. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-89245-28-4.   Oblasť: špeciálna pedagogika

agresivita

Oblasť: sociálna práca Význam: Agresivita je každé fyzické alebo psychologické správanie, ktoré je úmyselné s cieľom ublížiť inej, ďalšej osobe. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-89245-28-4.

brainstorming

Oblasť: sociálna práca Význam: Búrka mozgov. Metóda práce využívaná pri riešení problémov v menších skupinách. Táto metóda prináša neobvyklé nápady a možnosti riešenia určitých situácií. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-89245-28-4.

depresia

Oblasť: sociálna práca Význam: Široký komplex prejavov (symptómov), ktorý sa prejavuje pocitmi skleslosti, úzkosti, smútku, obáv, znížením životného tempa a spomalením myslenia. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-89245-28-4.

deprivácia

Oblasť: sociálna práca Význam: Stav, kedy si človek nevie dlhší čas zabezpečiť svoje základné potreby v dostatočnej miere. Deprivácia môže byť psychická alebo sociálna. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-89245-28-4.