Archív

adaptácia

Oblasť: informatika Význam: Premena, prispôsobenie, úprava niečoho na nové účely. Súvisí s pojmami sekundárny text, prepis prototextu do inej sémantickej roviny. Adaptáciou vzniká nový žáner, napr. prepis románu do filmového scenára. Zdroj: http://www.datasolution.sk/index.php?page=slt   Oblasť: sociálna práca Význam: Prispôsobenie sa človeka spoločenskému prostrediu, za určitých podmienok. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta… Čítať viac »

adresa

Oblasť: informatika Význam: hodnota používaná na určenie niektorého miesta; môže ním byť oblasť lokálnej alebo spoločnej pamäti, príp. nejaký uzol alebo zariadenie na sieti; niektoré bežné typy adries týkajúce sa sietí môžu byť hardvérové, sieťové, IP adresy a adresa elektronickej pošty Zdroj: http://www.datasolution.sk/index.php?page=slt   Oblasť: vysoká škola Význam: údaj o mieste bydliska alebo pôsobiska; nápis na zásielke označujúci meno osoby alebo inštitúcie, ktorej je… Čítať viac »

adresár

Oblasť: informatika Význam:  menný zoznam osôb, organizácií s uvedením bydliska alebo sídla; zoznam adries; informatika časť počítača, ktorá umožňuje poloautomatické meranie alebo nastavenie zvolenej počítacej siete, napr,. tlačidlovou voľnou jednotky potrebnej operácie Zdroj: http://www.datasolution.sk/index.php?page=slt   Oblasť: vysoká škola Význam: abecedne usporiadaný zoznam adries: obsiahly adresár dodávateľov; kontaktný adresár firiem, organizácií; zaradiť do adresára. Zdroj: Slovníky. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied [online]. Bratislava:… Čítať viac »

advér

Oblasť: informatika Význam: Program, ktorý podporuje reklamu. Zdroj: VOJTECHOVSKÝ, Roman a kol. Minislovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre oblasť informačná bezpečnosť [online]. Bratislava: Snepeda, 2020. Dostupné na WWW: <https://read.bookcreator.com/K7yo0yhcFzRw211Yug0UmCWuWC72/EOaPf8FnSA6lRc98nf_xMQ>.  

afinita

Oblasť: sociálna práca Význam: Príbuznosť. Vzťah medzi jednotlivcami na základe svadby, adopcie dieťaťa a pod. Zdroj: Šmehilová, Anna a kol. Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku. Nitra: Effeta – Stredisko sv. Františka Saleského, 2012. ISBN 978-80-89245-28-4.

agregácia

Oblasť: informatika Význam: zdieľanie určitého celkového prenosového pásma väčším počtom užívateľov; popisuje skutočnosť, že jedna kapacita je daná k dispozícii viacerým užívateľom Zdroj: http://3log.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=61:o-je-to-agregacia-a-ako-ovplyvuje-kvalitu-pripojenia&catid=34:faq

aktívum

Oblasť: informatika Význam: Všetko, čo má pre nás nejakú hodnotu, teda vyžaduje ochranu (napríklad počítač, osobné údaje, dôležité interné dokumenty, zamestnanci). Zdroj: VOJTECHOVSKÝ, Roman a kol. Minislovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre oblasť informačná bezpečnosť [online]. Bratislava: Snepeda, 2020. Dostupné na WWW: <https://read.bookcreator.com/K7yo0yhcFzRw211Yug0UmCWuWC72/EOaPf8FnSA6lRc98nf_xMQ>.