Podpora

Prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka bol podporený z týchto finančných zdrojov:

  • 2015 – 2016 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Univerzita Komenského v Bratislave (tematická oblasť: vysoká škola – terciárne vzdelávanie),

  • 2017 – 2018 – Slovenská technická univerzita v Bratislave, projekt UNIALL: Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs, Výstup 04 (tematické oblasti: informatika, matematika a sociálna práca). Číslo projektu: 2015-1-SK01-KA203-008959,

  • 2018 – 2019 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (tematická oblasť: špeciálna pedagogika).